speaker-photo

Dr Andrzej Krueger

Dyrektor, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia

Dyrektor Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”

Dr Andrzej Krueger w 1980 r. ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu uzyskując dyplom magistra chemii i rozpoczął pracę w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej “Blachownia”. W roku 2000 uzyskał stopień doktora nauk technicznych w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie. W roku 2007 uzyskał certyfikat MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Jest współautorem 26 publikacji, 29 patentów i projektów wynalazczych oraz 8 wdrożeń, w tym pięciu kontraktów na sprzedaż technologii za granicę. Specjalizuje się w dziedzinie organicznej syntezy chemicznej katalizowanej jonitami. Posiada doświadczenie we współpracy międzynarodowej i w kierowaniu projektami: realizował 3 projekty badawcze, 2 projekty celowe i 1 projekt w programie Eureka.

W Instytucie pełnił funkcję kierownika zespołu badawczego i zastępcy kierownika zakładu, a od 1.12.2004 do 31.07.2010 funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych. Z dniem 1.08.2010 objął funkcję Dyrektora Instytutu. Od maja 2013r. jest członkiem Rady Głównej Instytutów Badawczych.