speaker-photo

Kamil Grabowski

Fastlogic

Kamil GRABOWSKI, współzałożyciel oraz Prezes Zarządu FastLogic Sp. z o. o. – w roku 2010 na Politechnice Łódzkiej uzyskał z wyróżnieniem tytuł doktora nauk technicznych w dziedzinie elektronika. W roku 2012 otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za najlepszą rozprawę doktorską w tej dziedzinie. Laureat wielu nagród i wyróżnień w kraju i za granicą, m.in. medali na międzynarodowych wystawach wynalazków. Absolwent programu stażowo-szkoleniowego MNiSW TOP500 Innovators w ramach którego w 2012 roku odbył staż na Uniwersytecie Stanforda.

Temat prelekcji: Zaawansowane systemy elektroniczne dla zastosowań kosmicznych i nie tylko.