speaker-photo

Dr Piotr Orleański

Zastępca dyrektora ds. rozwoju technologii, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

Piotr Orleański jest elektronikiem, doktorat nauk technicznych uzyskał na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW w 2006 roku. Pracuje w Centrum Badań Kosmicznych PAN jako Zastępca Dyrektora do spraw Rozwoju Technologii. Posiada ponad 30 letnie doświadczenie związane z budową aparatury satelitarnej. Jest autorem kilkunastu instrumentów uczestniczących w misjach satelitarnych w ramach rosyjskich, francuskich i europejskich programów kosmicznych. Współpracował i nadal współpracuje z Europejską Agencją Kosmiczną w większości satelitarnych projektów naukowych realizowanych przez Agencję w ciągu ostatnich kilkunastu lat, w tym w tak istotnych misjach jak INTEGRAL (badania astrofizyczne w zakresie promieniowania gamma), Mars Express (orbiter Marsa), Herschel (radiastronomia dalekiej podczerwieni, badania  promieniowania reliktowego),  Solar Orbiter (misja do Słońca) czy JUICE (misja do Jowisza).

Był kierownikiem technicznym projektu „BRITE – pierwszy polski satelita naukowy”.

Piotr Orleański jest członkiem Rady Polskiej Agencji Kosmicznej, Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, laureatem programu FOCUS Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz wykładowcą Politechniki Warszawskiej i Studium Doktoranckiego CBK PAN, a także ekspertem KE w programie Horizon 2020 Space. Jako jeden z głównych obszarów swojej obecnej aktywności w Polsce uważa rozwój polskiego przemysłowego sektora kosmicznego.