speaker-photo

Justyna Łaskowska

Dyrektorka Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (CPATT UMK)

Z przedsiębiorczością akademicką i transferem technologii związana od 2018 r. jako Dyrektorka Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UMK, a następnie Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ekspertka z zakresu zarządzania projektami i pozyskiwania dofinansowania w obszarze funduszy europejskich. Zaangażowana w rozwój europejskiego konsorcjum Młodych Uniwersytetów dla Przyszłości Europy YUFE oraz Inicjatywy Doskonałości – Uczelnia Badawcza UMK. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMK oraz Politechniki Wrocławskiej, doskonale łącząca wiedzę i doświadczenie zawodowe.