speaker-photo

Dr Krzysztof Siewicz

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski

Doktor nauk prawnych, mediator i radca prawny specjalizujący się w prawnych aspektach przetwarzania informacji. W ICM UW koordynuje realizowany ze środków POPC projekt nowej odsłony serwisu BibliotekaNauki.pl - największej polskiej bazy otwartych publikacji naukowych. Z ramienia ICM UW uczestniczył m.in. w pracach zespołu powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowującego kierunki rozwoju otwartego dostępu w nauce. Dr Siewicz był koordynatorem projektu PrawoKultury.pl w Fundacji Nowoczesna Polska, w ramach którego w latach 2016-2019 organizował kolejne edycje największej w Europie konferencji poświęconej społecznym i ekonomicznym aspektom prawa autorskiego - CopyCamp.pl. Prowadził praktykę prawa informacyjnego jako of counsel w kancelariach prawnych BWHS i GWW. Wykładał na UKSW oraz w Akademii im. Leona Koźmińskiego. Będąc koordynatorem prawnym Creative Commons Polska przygotował polskie wdrożenie wersji 3.0 licencji CC. Doktorat o ochronie wolności użytkowników oprogramowania obronił na Uniwersytecie w Lejdzie w Holandii, a dyplom LLM uzyskał na Central European University w Budapeszcie. Absolwent WPiA UW. Autor licznych publikacji, głównie zakresu prawa autorskiego, otwartych licencji, otwartego dostępu, ale też korzystania z informacji sektora publicznego ze szczególnym uwzględnieniem informacji przestrzennych.