speaker-photo

Dr inż. Radosław Belka

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Nauczyciel z 20-letnim stażem, o wszechstronnych zainteresowaniach obejmujących Data Analytics, Networks and Security,  Internet of Things, Sensor networks,  Materials Engineering.  Doktoryzował się w zakresie Inżynieria Materiałowa. Przez wiele lat zajmował się zagadnieniami obliczeniowymi: teorią pola krystalicznego, analizą falkową, obliczeniami kwantowomechanicznymi, teorią medium efektywnego, interferencji cienkowarstwowej, analizą widm optycznych.

Obecnie specjalizuje gównie w  technologiach Internetu Rzeczy,  w szczególności  technikach analizy danych (analiza wieloczynnikowa, algorytmy adaptacyjne, regresja i prognozowanie, rozpoznawanie i klasyfikacja wzorców) . Współautor blisko 100 artykułów i wystąpień konferencyjnych, w tym 39 z bazy WoS.

Kierownik 2 projektów POIR: „Cybermatryca – zintegrowany system obsługi turysty” (2018-20) oraz „TARGET – multifunkcjonalny system dla flot transportowych” (2020-23).