speaker-photo

Mgr Radosław Gurdak

Instytut Geodezji i Kartografii

Jest absolwentem Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownik Centrum Teledetekcji od lutego 2016 r, który jest odpowiedzialny za organizację i realizację kampanii pomiarowych na obszarach badawczych.

W swojej pracy naukowej zajmuję się przydatnością produktów teledetekcyjnych do precyzyjnego zarządzania uprawami rolnymi. Wykorzystuje fuzję danych optycznych i radarowych w celu szacowania biomasy oraz prognozowania plonów przy użyciu metod statystycznych oraz sztucznych sieci neuronowych.

Od października 2017 realizuje czteroletni program studiów doktoranckich w Zakładzie Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Prelegent na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych. Uczestnik wielu szkoleń, warsztatów i stażów zagranicznych m.in. na Uniwersytecie w Jenie, w Mińsku, w RPA. Autor i współautor ponad 15 publikacji w czasopismach naukowych.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
11.10-13.30 28 września 2021 r

Scena otwarta: Naukowcy przyszłości - preludium innowacji

Blok tematyczny poświęcony „badaniom przyszłości”, które mają szansę wpłynąć na poprawę standardu życia
i rozwój gospodarki. Na trzech scenach – „Life Science”, „Tech Science” oraz „Social and Natural Science” – naukowcy zaprezentują wyniki swoich badań pod kątem ewentualnego wykorzystania ich w praktyce gospodarczej.