speaker-photo

Dr inż. Agnieszka Kamińska

Uniwersytet Jagielloński

Obecnie jest Kierownikiem projektu zat. „Zaprojektowanie oraz budowa urządzenia do wychwytywania mikropęcherzyków zewnątrzkomórkowych oraz oceny ich składu molekularnego do zastosowania w diagnostyce powikłań cukrzycy”, który jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider IX. W 2019 r. uzyskała stopień doktora nauk fizycznych. Uczestniczyła jako kierownik bądź wykonawca w 8 projektach badawczych oraz prezentowała wyniki swoich badań na kilkunastu konferencjach międzynarodowych. Jest współautorem patentu zat. „Sposób wykrywania i diagnozowania przebiegu cukrzycy” oraz 2 innych zgłoszeń patentowych.

Zainteresowania naukowe dr inż. Agnieszki Kamińskiej skupiają się na wykorzystaniu sygnatur molekularnych pęcherzyków zewnątrzkomórkowych w diagnostyce cukrzycy oraz jej powikłań. Sygnatury te są uzyskiwane metodą spektroskopii Ramana oraz spektroskopii w podczerwieni, zaś zastosowanie metod chemometrycznych oraz statystycznych pozwala na wydobycie istotnych informacji z mierzonych widm.  Kolejnym obszarem działalności dr Kamińskiej jest opracowanie powierzchni sensorycznej wychwytującej pęcherzyki zewnątrzkomórkowe, która mogłaby znaleźć zastosowanie jako element platformy analitycznej.