speaker-photo

DR HAB. JOANNA GRZYB

Dr hab. Joanna Grzyb, adiunkt w Zakładzie Biofizyki Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Ukończyła studia magisterskie  z biologii na Uniwersytecie Jagiellońskim (2002) a następnie doktoryzowała się w zakresie biochemii (2007). W 2018 roku habilitowała się w zakresie biofizyki, również na Uniwersytecie Jagiellońskim. Odbyła kilka stazy zagranicznych, między innymi staż podoktorski w Instytucie Weizmana w Izraelu. Kierowała własną grupą badawczą w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie, gdzie zajmowała się badaniami układów bionanohybrydowych.  Obecnie kontynuuje ten temat, realizując projekt badawczy we Wroclawiu.