speaker-photo

DR INŻ. MARIA KURAŃSKA

Adiunkt, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Prowadzi badania z zakresu innowacyjnych technologii związanych z modyfikacją tworzyw poliuretanowych surowcami pochodzenia naturalnego. Prowadzone badania mają charakter interdyscyplinarny łączą ze sobą technologię chemiczną, jak również inżynierię materiałową z uwzględnieniem ochrony środowiska.

W roku 2014 r. obroniła pracę doktorską pt. „Porowate materiały poliuretanowe z udziałem surowców odnawialnych” i została najmłodszym doktorem wypromowanym w 2014 roku na Politechnice Krakowskiej. Obecnie dr inż. Maria Kurańska jest zatrudniona w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego.

Od stycznia 2018 roku dr inż. Maria Kurańska jest kierownikiem projektu LIDER o wartości 1 200 000.00 PLN pt. „Opracowanie technologii recyklingu surowcowego roślinnych olejów posmażalniczych i zastosowanie otrzymanych hydroksylowych bio-komponentów do wytwarzania innowacyjnych wysokoefektywnych poliuretanowych materiałów termoizolacyjnych”. Założenia projektu zwracają uwagę na dwa główne kierunki rozwoju innowacyjnej gospodarki uwzględniające ochronę środowiska poprzez zagospodarowanie odpadów do wysokowartościowych produktów zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wytwarzanie wysokoefektywnych materiałów termoizolacyjnych ograniczających starty energii w nowoczesnym budownictwie energooszczędnym i pasywnym. Ponadto, dr inż. Maria Kurańska jest zaangażowana w realizację projektów finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w tym jednego projektu międzynarodowego oraz dwóch prowadzonych przez podmioty przemysłowe.

Dr inż. Maria Kurańska jest współautorem ponad 30 artykułów naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach z listy Jurnal Citation Reports. Wyniki badań prezentowała na licznych konferencjach krajowych, jak również międzynarodowych (Chiny, Argentyna, Portugalia, Hiszpania, Czechy, Niemcy, Holandia, Węgry, Włochy, Łotwa). Dr inż. Maria Kurańska jest laureatką. Nagród Rektora Politechniki Krakowskiej za najbardziej wartościowe wdrożenie w przemyśle,  osiągnięcia naukowe oraz organizacyjne. Ponadto otrzymała wyróżnienie w konkursie Innowacja jest Kobietą, jak również Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii „Naukowiec Przyszłości”. W roku 2018 dr inż. Maria Kurańska za badania naukowe związane z rozwojem technologii tworzyw sztucznych prowadzone zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju została wyróżniona przez tygodnik Wysokie Obcasy i znalazła się wśród „50 Śmiałych Kobiet 2018 roku”, które swoją działalnością zmieniają świat na lepsze.

http://eko2izopur.pk.edu.pl