speaker-photo

Dr hab. inż. Tomasz Nasiłowski

Prezes Zarządu, InPhoTech

Naukowiec, przedsiębiorca i wizjoner.  Współautor ponad 20 polskich i międzynarodowych zgłoszeń patentowych i 4 już przyznanych patentów, autor wielu publikacji naukowych, w tym ponad 150 z tzw. listy filadelfijskiej. Kierował i uczestniczył w kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i przemysłowych. Międzynarodowe doświadczenie w obszarze high-tech zaowocowało mianem eksperta (MNiSW, PARP, NCBiR) oraz recenzenta prestiżowych czasopism specjalistycznych (m.in. SPIE Optical Engineering,  Optics Letters).

Tomasz Nasiłowski jest założycielem liczącej ponad 120 pracowników grupy InPhoTech i prezesem zarządu spółki InPhoTech, wdrażającej polskie rozwiązania i produkty oparte na technologiach światłowodowych. Jest cenionym ekspertem w obszarze procesów gospodarczych, komercjalizacji wiedzy i współpracy nauki z przemysłem. Aktywnie uczestniczy w polskich i zagranicznych konferencjach naukowych i kongresach gospodarczo-naukowych.