speaker-photo

Dr hab. inż. Tomasz Nasiłowski

Prezes Zarządu, InPhoTech

Naukowiec, przedsiębiorca i wizjoner.  Współautor ponad 20 polskich i międzynarodowych zgłoszeń patentowych i 4 już przyznanych patentów, autor wielu publikacji naukowych, w tym ponad 150 z tzw. listy filadelfijskiej. Kierował i uczestniczył w kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i przemysłowych. Międzynarodowe doświadczenie w obszarze high-tech zaowocowało mianem eksperta (MNiSW, PARP, NCBiR) oraz recenzenta prestiżowych czasopism specjalistycznych (m.in. SPIE Optical Engineering,  Optics Letters).

Tomasz Nasiłowski jest założycielem liczącej ponad 120 pracowników grupy InPhoTech i prezesem zarządu spółki InPhoTech, wdrażającej polskie rozwiązania i produkty oparte na technologiach światłowodowych. Jest cenionym ekspertem w obszarze procesów gospodarczych, komercjalizacji wiedzy i współpracy nauki z przemysłem. Aktywnie uczestniczy w polskich i zagranicznych konferencjach naukowych i kongresach gospodarczo-naukowych.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
10.00-11.00 28 września 2021 r

Efektywne partnerstwo dla innowacji – od pomysłu do sukcesu rynkowego

Współpraca biznesu z nauką przynosi pierwsze sukcesy. Nadal jednak dużo niezrozumienia po obu stronach wynikającego z braku świadomości potrzeb drugiej strony, budowania partnerstwa, a nie modelu „zamawiający” i „odbiorca usług”, ograniczonych form współpracy i krótkotrwałych projektów nastawionych na szybki sukces.

Z drugiej jednak strony na polskim rynku mamy coraz więcej przykładów innowacyjnych przedsięwzięć,
skomercjalizowanych badań, które wpływają na wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.