speaker-photo

Dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek

Politechnika Gdańska, Katedra Inżynierii Biomedycznej

Uzyskał tytuł mgr inż. elektronika w 1995 r. na Politechnice Gdańskiej. Obecnie pełni funkcję zastępcy kierownika katedry Inżynierii Biomedycznej oraz prodziekana ds. organizacji studiów na wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Pracował w 13 projektach badawczych, które otrzymały szereg nagród na targach i wystawach (7 medali i nagród), a także Andronicos G. Kantsios Award i Siemens Award. Główne obszary badawcze dotyczą zagadnień aktywnej termografii dynamicznej (ADT) z zastosowaniem pobudzenia zewnętrznego w badaniach nieniszczących, zastosowania termografii w diagnostyce medycznej - w kardiochirurgii, diagnostyce oparzeń, gojenia ran pooperacyjnych. Celem naukowym tych prac jest opracowanie algorytmów i procedur diagnostyki termicznej w celu wdrożenia ich do obiektywnej, ilościowej, nieniszczącej i bezstresowej oceny tkanek w wybranych zastosowaniach diagnostyki medycznej.

Badania obejmują również problemy związane z przetwarzaniem obrazu i AAL - Ambient Assisted Living. Autor ponad 140 artykułów (WoS) i kilku zgłoszeń patentowych. Od wielu lat zaangażowany w działania związane z popularyzacją nauki.