speaker-photo

Dr hab. inż. Agnieszka Ruppert

Politechnika Łódzka

Dr hab. inż Agnieszka Ruppert pracuje na stanowisku profesora Politechniki Łódzkiej na Wydziale Chemicznym. Po otrzymaniu tytułu doktora nadanego przez Politechnikę Łódzką, zatrudniona była w Uniwersytecie w Utrechcie w Holandii następnie w Instytucie Maxa-Plancka w Mulheim w Niemczech na stażach podoktorskich przez okres pięciu lat.

 

Po powrocie na Politechnikę Łódzką i uzyskaniu tytuł doktora habilitowanego, założyła grupę badawczą prowadząca badania dotyczące konwersji biomasy do biopaliw oraz nowych związków chemicznych wykorzystywanych w wielu branżach przemysłowych. Badania koncentrują się także wokół opracowania nowych katalizatorów i nanomateriałów stosowanych w wielu procesach związanych z ochroną środowiska. W badaniach swoich wykorzystuje wiele nowoczesnych technik badawczych umożliwiających zarówno charakterystykę nanomateriałów jak prowadzenie reakcji pod wysokim ciśnieniem w różnych atmosferach. Wyniki tych badań były wielokrotnie wyróżnione okładką w czasopismach o wysokim współczynniku oddziaływania (np. ChemSusChem 2019, Catal. Sci. Technol. 2018, 2020). Wiele projektów badawczych jest prowadzona we współpracy z ośrodkami w Polsce i za granicą, m.in. Shibaura Institute of Technology, Tokyo Japonia, Uniwersytet w Kalifornii, Los Angeles (UCLA), USA, Uniwersytet w Strasbourgu, Uniwersytet w Montpellier Francja.