Dr hab. inż. Agnieszka Ruppert

Politechnika Łódzka

Dr hab. inż Agnieszka Ruppert pracuje na stanowisku profesora Politechniki Łódzkiej na Wydziale Chemicznym. Po otrzymaniu tytułu doktora nadanego przez Politechnikę Łódzką, zatrudniona była w Uniwersytecie w Utrechcie w Holandii następnie w Instytucie Maxa-Plancka w Mulheim w Niemczech na stażach podoktorskich przez okres pięciu lat.

 

Po powrocie na Politechnikę Łódzką i uzyskaniu tytuł doktora habilitowanego, założyła grupę badawczą prowadząca badania dotyczące konwersji biomasy do biopaliw oraz nowych związków chemicznych wykorzystywanych w wielu branżach przemysłowych. Badania koncentrują się także wokół opracowania nowych katalizatorów i nanomateriałów stosowanych w wielu procesach związanych z ochroną środowiska. W badaniach swoich wykorzystuje wiele nowoczesnych technik badawczych umożliwiających zarówno charakterystykę nanomateriałów jak prowadzenie reakcji pod wysokim ciśnieniem w różnych atmosferach. Wyniki tych badań były wielokrotnie wyróżnione okładką w czasopismach o wysokim współczynniku oddziaływania (np. ChemSusChem 2019, Catal. Sci. Technol. 2018, 2020). Wiele projektów badawczych jest prowadzona we współpracy z ośrodkami w Polsce i za granicą, m.in. Shibaura Institute of Technology, Tokyo Japonia, Uniwersytet w Kalifornii, Los Angeles (UCLA), USA, Uniwersytet w Strasbourgu, Uniwersytet w Montpellier Francja.