speaker-photo

Prof. Aleksy Kwiliński

Akademia Nauki i Biznesu w Londynie

Ekonomista i przedsiębiorca, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Profesor Akademii Nauki i Biznesu w Londynie.

 

Działalność naukowa.

  • Autor ponad 180 prac naukowych
  • Członek rad naukowych czasopism krajowych i zagranicznych
  • Ekspert zespołów gospodarczych, parlamentarnych, rządowych oraz samorządowych
  • Członek zespołów badawczych międzynarodowych projektów naukowych
  • Organizator i współorganizator międzynarodowych przedsięwzięć naukowych.

 

Zainteresowania naukowe:

gospodarka informacyjna, zarządzanie strategiczne, strategie rozwoju, zrównoważony rozwój, inteligencja sztuczna, technologie kognitywne, układy technologiczne.