speaker-photo

DR HAB. GRZEGORZ ZUZEL

Adiunkt, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr hab. Grzegorz Zuzel urodził się w 1974 r. w Wieluniu. Studia na kierunku fizyka jądrowa ukończył w 1998 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w 2002 r. na Wydziale Matematyki Fizyki i Informatyki uzyskał stopień naukowy doktora. W ramach badań prowadzonych na potrzeby doktoratu dr Zuzel nawiązał silną współpracę z Instytutem Fizyki Jądrowej im. Maxa Plancka w Heidlebergu, gdzie przeprowadził większość pomiarów.  Spędził tam także kilka lat w ramach stażu podoktorskiego. Od 2010 roku jest zatrudniony jako adiunkt na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, gdzie w 2017 r. uzyskał habilitację.

Zainteresowania naukowe dr Zuzla skupiają się głównie na badaniach z pogranicza fizyki jądrowej, astrofizyki i fizyki cząstek elementarnych. Ich celem jest poszukiwanie niezwykle rzadkich procesów oraz cząstek, których nie uwzględnia Modelu Standardowy. Swoje badania dr Zuzel finansuje z funduszy pozyskiwanych ze źródeł krajowych i międzynarodowych. Są to granty z MNiSW, NCN, NCBiR, FNP i funduszy europejskich. Pozwalają one na utrzymanie grupy badawczej opartej o studentów, doktorantów oraz stażystów podoktorskich.