speaker-photo

DR RAFAŁ ARCHACKI

Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski oraz Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Absolwent Wydziału Biologii UW oraz Wydziału Farmaceutycznego WUM. Obecnie związany z Wydziałem Biologii UW oraz Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN, gdzie wraz ze swoim zespołem prowadzi badania nad genetyczną regulacją wzrostu i rozwoju roślin. Badania podstawowe dotyczą mechanizmów kontroli aktywności genów sterujących rozwojem i są prowadzone na modelowej roślinie Arabidopsis. Drugą część badań stanowią badania aplikacyjne, których celem jest opracowanie cząsteczek chemicznych zdolnych do modyfikacji wzrostu roślin użytkowych. Projektowane są zarówno cząsteczki mające stymulować wzrost i zwiększać biomasę, jak i cząsteczki o działaniu herbicydowym. Badania te prowadzone są na pograniczu genetyki, biochemii i bioinformatyki, zaś przyjęta strategia jest podobna do procesu opracowania nowych leków. Realizowane projekty są finansowane w ramach grantów Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badan i Rozwoju i we współpracy z grupami badawczymi w Polsce i za granicą (m.in. CNRS w Paryżu, Uniwersytet w Zurichu i Instytut VIB w Gandawie). Poza aktywnością badawczą, dr Archacki jest zaangażowany w działalność edukacyjną, przede wszystkim kształcenie studentów na Wydziale Biologii UW. Jest też członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej oraz współautorem podręcznika do nauczania biologii w szkołach średnich.