Forum Przedsiębiorczości Akademickiej
29 września 2021 r.

Tegoroczne Forum Przedsiębiorczości Akademickiej jest już dziewiątą z kolei edycją tej imprezy, opartą na pogłębionych kontaktach środowiska akademickiego z przedsiębiorcami i przedstawicielami władz regionu. Ideą Forum jest zbliżenie ludzi nauki z gospodarką rozwijającą się w oparciu o innowacje. Zestawiamy ze sobą z jednej strony zaplecze naukowo-badawcze i kreatywność naukowców, z drugiej – firmy gotowe wykorzystać ten potencjał dla rozwoju innowacyjnych rozwiązań.

Wydarzenie organizowane przez Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest niepowtarzalną okazją do spotkania z liderami komercjalizacji i transferu technologii. W tym roku Forum otworzy prof. dr hab. Jacka Jemielitego, twórca metody mRna, zastosowanej w szczepionce przeciwko COVID-19 przez firmę PFIZER. Jak powstała metoda mRNA? Jak działa w szczepionce? Jak wyglądała droga wynalazku z laboratorium uniwersytetu na rynek? Na wszystkie pytania uczestników odpowie, wskazując cienie i blaski sukcesu komercyjnego prof. dr hab. Jacek Jemielity. Jednocześnie pragniemy zapoznać uczestników z trendami w przemyśle, dla których środowisko akademickie może być nieocenionym wsparciem z jednej strony, a dla akademii niewyczerpaną skarbnicą inspiracji dla badań i podnoszenia jakości dydaktyki. Tegoroczną imprezę zamknie obszar patentów i strategii patentowania – jakże różnej z punktu widzenia przedsiębiorcy i uczelni. Tu debatę zamkną eksperci zaproszeni przez Zastępcę Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Pana dra Piotra Zakrzewskiego. 

Ponadto pracownicy UMK mogą także wziąć udział w konkursie Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw, w ramach którego zostanie wyłoniona dodatkowo nagroda Jego Magnificencji Rektora UMK – INNOWATOR UMK dla wyróżniającego się w obszarze wynalazczości zespołu badawczego. Link do zgłoszenia: https://liderzy.tarr.org.pl/

Serdecznie zapraszamy!   

Forum jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Inkubator Innowacyjności 4.0”.

10.00 - 10.45

POWER SPEECH: Szczepionka mRNA – z laboratorium na rynek całego świata. Blaski i cienie komercjalizacji

Udział wezmą:

Dr hab. Jacek Jemielity, prof. UW, Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski

10.50 - 11.35

DEBATA: S2B - czy to działa?

11.50 - 12.35

DEBATA: Przemysł Przyszłości – trendy w przemyśle. Jak uczelnie wyższe mogą wpierać Przemysł?

13.00 - 13.45

POWER SPEECH: Kiedy patentować? Strategie patentowania w firmie. Perspektywa biznesowa a polityka uczelni wyższych

13.50 - 14.50

DEBATA: Patentować czy nie patentować?

Udział wezmą:

Justyna Cięgotura, Zastępca Dyrektora PPNT, Ekspert Komisji Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Ekspert sieci EBN oraz NCBiR
Dr Krzysztof Siewicz, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. n.med. Jan Lubiński, Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

Moderator:

Dr Piotr Zakrzewski, Z-ca Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej

Rejestracja Zarejestruj się na Forum Przedsiębiorczości Akademickiej

Prelegenci Prelegenci Forum Przedsiębiorczości Akademickiej

Prof. Jacek Jemielity

Kierownik Laboratorium Chemii Bioorganicznej w Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski

Justyna Cięgotura

Ekspert Komisji Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Ekspert sieci EBN oraz NCBiR

Justyna Łaskowska

Dyrektorka Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (CPATT UMK)

Dr Krzysztof Siewicz

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski

Dr Piotr Zakrzewski

Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

Forum Inteligentnego Rozwoju Unikalny kongres przyszłości

Regulamin forum

FORUM INTELIGENTNEGO ROZWOJU 2021