prof. Rafał Ohme

prof. Rafał Ohme

Profesor psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Profesor psychologii UMCS w Lublinie, honorowy profesor na uniwersytetach Stellenbosch Kapsztadzie oraz Renmin w Pekinie. Stypendysta Fulbrighta, laureat nagród Prezydenta i Premiera RP, finalista konkursu EY – Przedsiębiorca Roku 2015.

Założyciel dwóch firm: NEUROHM – prowadzi neuro badania emocji dla działów HR, sprzedaży i marketingu; INEMO – szkoli w formule infotainment, jak korzystać z neurowiedzy w życiu zawodowym i prywatnym.

Inspiruje menedżerów i liderów biznesu na całym świecie. Występował w 42 krajach na 5 kontynentach. Autor bestsellera popularno-naukowego Emo Sapiens. Harmonia emocji i rozumu.

DISCOVERY DAYS: Plan dla Polski w Europie – wynalazki, które przekraczają granice

Sala Rycerska - Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich

Debata poświęcona Programowi Ramowemu Unii Europejskiej Horyzont 2020, który jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. Swoim zakresem obejmuje trzy dotychczas odrębne programy wspierania badań na poziomie unijnym.

READ MORE

STREFA PREMIUM: Rozwój kompetencji dla innowacji

Sala Rycerska - Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich

Dlaczego rozwój kompetencji jest podstawą innowacji i dlaczego to jedna z najlepszych inwestycji? Jak zmobilizować pracowników, do tego by pogłębiali swoją wiedzę?

Strefa Premium
READ MORE