Monika Witczak

Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji, Powiat Kaliski

Monika Witczak – absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego WSHiP im. Łazarskiego w Warszawie, specjalizacja Logistyka w Handlu Zagranicznym. Były pracownik naukowo-dydaktyczny w zakresie logistyki i internacjonalizacji tejże uczelni, absolwentka studiów podyplomowych SGH w Warszawie oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wieloletni kierownik ds. organizacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu, obecnie pracownik Wydziału Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Kaliszu. W ramach swojej pracy zajmuje się zagadnieniami: pozyskiwaniem inwestorów, strategią rozwoju i współpracą regionalną władz samorządowych, a także pozyskiwaniem funduszy i przeprowadzaniem inwestycji w regionie.

Samorząd przyjazny inwestorowi – prezentacje

Jednostki samorządu terytorialnego mają bardzo wiele atrakcyjnych rozwiązań dla biznesu, jednak nie zawsze potrafią znaleźć inwestora. Dużą pomoc w tym względzie udziela Polska Agencja Informacji i Handlu, która pomaga gminom w kontakcie z przedsiębiorcami. • Prezentacje ofert inwestycyjnych Wystąpienia: 1. Romuald Antosik, burmistrz, gmina miejska Turek 2. Marek Chciałowski, starosta, Powiat Garwoliński 3. Marceli Piekarek, […]

READ MORE