Kamil Grabowski

Kamil Grabowski

Fastlogic

Kamil GRABOWSKI, współzałożyciel oraz Prezes Zarządu FastLogic Sp. z o. o. – w roku 2010 na Politechnice Łódzkiej uzyskał z wyróżnieniem tytuł doktora nauk technicznych w dziedzinie elektronika. W roku 2012 otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za najlepszą rozprawę doktorską w tej dziedzinie. Laureat wielu nagród i wyróżnień w kraju i za granicą, m.in. medali na międzynarodowych wystawach wynalazków. Absolwent programu stażowo-szkoleniowego MNiSW TOP500 Innovators w ramach którego w 2012 roku odbył staż na Uniwersytecie Stanforda.

Temat prelekcji: Zaawansowane systemy elektroniczne dla zastosowań kosmicznych i nie tylko.

Przyszłość 4.0 – innowacyjne technologie lotnicze i kosmiczne

• Innowacyjne lotnictwo • Polityka bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej w kontekście bezzałogowych statków powietrznych • Rola prywatnego sektora w branży kosmicznej oraz przyszłość polskiego sektora kosmicznego • Sukces polskich podmiotów sektora kosmicznego • Współpraca polskich podmiotów w ramach projektów NASA i ESA • Kosmiczny biznes – efektywność inwestycji i problem konkurencji Wystąpienia: 1. Kamil Grabowski, […]

READ MORE