Janusz Cendrowski

Janusz Cendrowski

Asseco DS

Doktor nauk technicznych w dziedzinie informatyki. Aktualnie Kierownik Produktu w Pionie Infrastruktury Asseco Data Systems SA., gdzie jest odpowiedzialny za projekty w zakresie architektury bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, wdrożenia i audyty systemów ISMS, SIEM, urządzeń HSM, zarządzania ryzykiem i ciągłością działania oraz związane z nimi aspekty prawne i normalizacyjne. Od 1994 roku działa w Komitecie Technicznym 182 „Ochrona informacji w systemach teleinformatycznych” przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Współautor wielu polskich norm w dziedzinie technik zabezpieczeń. Wykładowca Politechniki Warszawskiej. Członek ISACA Warsaw Chapter. Posiada certyfikaty CISA, CRISC, CEH, audytora wiodącego ISO 27001, audytora wiodącego ISO 22301 oraz audytora wewnętrznego ISO 20000.

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, bezpieczeństwo IT i ochrona danych w biznesie

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, bezpieczeństwo IT i ochrona danych w biznesie – problematyka poruszana podczas panelu obejmie kwestie związane z analizą słabych punktów firmowych systemów bezpieczeństwa oraz z regulacjami dotyczącymi danych osobowych (RODO/GDPR). Omówiona zostanie także perspektywa rozwoju cyberbezpieczeństwa za 5, 10 i 15 lat.

READ MORE