speaker-photo

Gerard Lipiński

Koordynator, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Łódzkiej (1990) oraz Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego (1994).

Absolwent wielu szkoleń specjalistycznych, w tym organizowanych przez Japan International Cooperation Agency, Venice International University i Fundacji Nauki Polskiej.

W latach 1991-1998 pracował w Instytucie Techniki Cieplnej w Łodzi, przez ok. 5 lat kierował Laboratorium Pomiarowym oraz Zespołem Pomiarowo-Badawczym wykonującym liczne prace na rzecz przemysłu (w tym dla Elektrowni Bełchatów). Był także Członkiem Rady Naukowej ITC.

W latach 1998-2000 w Zakładzie Energetycznym Płock S.A. tworzył i kierował Działem Auditingu Energetycznego.

W latach 2001-2011 zajmował się problematyką energetyki oraz ograniczeniem emisji zanieczyszczeń w Ministerstwach Gospodarki oraz Środowiska.

Pracował jako ekspert w programach ramowych i Horizon 2020 oraz dla Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii w Budapeszcie oraz Wspólnoty Energetycznej w Wiedniu oraz DG TAIEX Komisji Europejskiej.

Jako ekspert zrealizował 2 projekty Europeaid związane z energetyką, ekonomią i środowiskiem na terenie byłej Jugosławii.

Od 2008 roku rozpoczął współpracę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, gdzie m.in. od 2011 r. koordynował program strategiczny Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Obecnie w Centrum koordynuje merytorycznie obszar ENERGII.