Edyta Demby-Siwek

Edyta Demby-Siwek

Dyrektor Departamentu Znaków Towarowych, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, polski oraz europejski rzecznik patentowy, ekspert w Urzędzie Patentowym RP. Obecnie zatrudniona na stanowisku dyrektora Departamentu Badań Znaków Towarowych. Wcześniej pracowała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prelegent i wykładowca na wielu konferencjach i szkoleniach  dotyczących problematyki znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz nieuczciwej konkurencji.

Graduated from the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw. Polish and European patent attorney, expert at the Patent Office of the Republic of Poland. Currently Director of the Trademark Department. Previously, she worked in the Office of Competition and Consumer Protection. Speaker and lecturer at numerous conferences and trainings on trademark, industrial design and unfair competition issues.

DISCOVERY DAYS: Patent na innowacyjną Polskę

Sala Rycerska - Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich

Sesja ekspercka Urzędu Patentowego RP, włączona w oficjalne obchody 100-lecia Urzędu Patentowego RP, objętych Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Organizator: Urząd Patentowy RP

READ MORE

DISCOVERY DAYS: Patent na innowacyjną Polskę

Sala Rycerska - Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich

Sesja ekspercka, która odbędzie się w ramach oficjalnych obchodów 100-lecia Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, objętych Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy Sesje eksperckie dla przedsiębiorców nt. strategii ochrony w kraju i za granicą w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Organizator: Urząd Patentowy RP

READ MORE