Dr hab. Grzegorz Brona

Prezes Zarządu, Polska Agencja Kosmiczna

Dr hab. Grzegorz Brona, od marca 2018 roku Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej z nominacji premiera Mateusza Morawieckiego.

Grzegorz Brona jest absolwentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał na nim doktorat w 2007 roku, zaś habilitację w 2018 roku. Specjalizuje się w fizyce wysokich energii. Jest współautorem wielu artykułów naukowych opublikowanych m.in. w Nature. W latach 2009-2011 pracował jako lider zespołu naukowego przy Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC) w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie.

Grzegorz Brona jest współzałożycielem największej firmy sektora kosmicznego z korzeniami polskimi – Creotech Instruments S.A. W latach 2015-2018 pełnił w niej funkcję prezesa zarządu. Równolegle zasiadał w Radzie Polskiej Agencji Kosmicznej.

Dr. Grzegorz Brona was appointed President of POLSA by Poland’s Prime Minister, Mateusz Morawiecki, on March 13, 2018. He took office on March 14, 2018.

Dr. Brona was an assistant professor at the Faculty of Physics of the University of Warsaw and the co-author of many scientific articles in leading scientific publications, including “Physical Review Letters”, “Nuclear Instruments and Methods” and “Nature”.  Between 2009 and 2011, Dr. Brona worked at the European Organization for the Nuclear Research – CERN.

Having graduated from the Faculty of Physics of the University of Warsaw, Dr. Brona subsequently completed his Ph.D. degree in physics at the University of Warsaw.

Dr. Brona was the co-founder of Creotech Instruments, S.A. – one of the largest Polish companies operating in the space sector.  He managed the company as its CEO from 2015 until his appointment as President of POLSA.  During 2015-2018, he additionally served as a member of the Council of POLSA.

11:40-12:40

7 czerwca

Jak wykorzystać innowacje przemysłu kosmicznego w innych sektorach gospodarki?

Tematyka debaty skupia się na następujących obszarach tematycznych: success stories polskich firm kosmicznych oraz doświadczeniach jednostek administracji państwowej w zastosowaniu technologii kosmicznych; użyteczność technologii kosmicznych dla innych sektorów gospodarki; prognozowanie kierunków rozwoju sektora kosmicznego w Polsce; metody i źródła finansowania projektów kosmicznych. Debata merytoryczna związana będzie również z aspektem Polityki Europejskiej Agencji Kosmicznej na rzecz transferu technologii kosmicznych do innych sektorów gospodarki (inicjatywy ESA Business Ambassador oraz ESA Technology Broker).

 

Udział wezmą:

 

Dr hab. Grzegorz Brona, Prezes Zarządu, Creotech Instruments S.A.
Dr inż. Krzysztof Kanawka, Prezes Zarządu, Blue Dot Solutions sp. z o.o.
Dr inż. Jacek Strzelczyk, Prezes Zarządu, SATIM Monitoring Satelitarny Sp. z o.o.
Mateusz Balcerowicz, Dyrektor Departamentu Innowacji, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Elena Olichowska, Manager Inwestycyjny, Fundusz ABAN Fund
Paweł Kwiatkowski, Przedstawiciel inicjatywy ESA Team Ambassador i ESA Team Broker na Polskę

 

Moderator:

 

Martyna Gawkowska, ESA Technology Broker Network