dr Adam Iwaniak

dr Adam Iwaniak

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji i Geoinformatyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; prezes Wrocławskiego Instytutu Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji sp. z o. o.

Prezes Wrocławskiego Instytutu Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Zajmuje się modelowaniem informacji przestrzennej, reprezentacją i akwizycją wiedzy przestrzennej. Efektem jego pracy jest opublikowanie kilku monografii, ponad stu artykułów i realizacja kilkudziesięciu grantów badawczo-rozwojowych i projektów wdrożeniowych.

Innowator i podróżnik. Doradca Głównego Geodety Kraju (2003-2005) i wiceprezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (2006-2008).

Inteligentne rozwiązania w budownictwie oraz idea i koncepcja Smartcity

Certyfikacja budownictwa pasywnego i szkoleń CEPH w kontekście sytuacji na rynku deweloperskim. Nie zabraknie prezentacji najnowszych inteligentnych i energooszczędnych rozwiązań zarówna w budownictwie, jak i w sektorze meblarskim. Idea przyświecająca całemu wydarzeniu to bezpieczeństwo, którego osiągnięcie jest możliwe poprzez poruszenie aktualnych problemów stojących przed daną branżą, ale przede wszystkim szukając inteligentnych rozwiązań, a takich z […]

READ MORE