Marian Lubieniecki

Marian Lubieniecki

Prezes Zarządu General Electric Company Polska Sp. z o.o.; Dyrektor Zarządzający GE Engineering Design Center

Marian Lubieniecki ukończył Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Uniwersytetu Gdańskiego ze stopniem magistra inżyniera. Naukę kontynuował w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku zdobywając tytuł doktora nauk technicznych. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Philips Royal Electronics jako Kierownik Projektów Mechanicznych, pracował też w ABB/ALSTOM jako Inżynier Specjalista ds. Aerodynamiki w Dziale Projektów Badawczo-Rozwojowych Turbin Parowych.

Z warszawskim centrum inżynieryjnym Engineering Design Center związany jest niemal od samego początku jego istnienia. Był jednym z pierwszych pracowników GE Aviation w Engineering Design Center, gdzie pracował jako Inżynier Konstruktor części przepływowych silników turbinowych. Przez siedem lat obejmował kolejne stanowiska kierownicze, po czym w 2007 roku założył w EDC zespół GE Oil & Gas zajmujący się technologiami wydobycia i przesyłu gazu i ropy, który rozwinął w kilkusetosobową organizację. Następnie objął stanowisko Dyrektora Wykonawczego zespołu zajmującego się technologiami podwodnymi.

W 2016 roku Marian Lubieniecki objął stanowisko Prezesa Zarządu General Electric Company Polska Sp. z o.o oraz Dyrektora Zarządzającego GE Engineering Design Center.

Inteligentny biznes potrzebuje kadr i specjalistycznej wiedzy

Sala 3

Korporacja czy startup – gdzie chcą pracować Polacy? Jak powinna wyglądać kultura organizacyjna w firmie, aby przyciągać i zatrzymywać najbardziej zdolnych pracowników i sprzyjać powstawaniu innowacji procesowych i produktowych? Jakie są najważniejsze korzyści współpracy firm z uczelniami i instytutami? Jakie istnieją jeszcze bariery mentalne i formalne?

Debata
READ MORE

Gra o przyszłość czyli wizjonerzy, wynalazcy, naukowcy, biznesmeni razem czy osobno

Sale 1,2,3

Debata finałowa IV Forum Inteligentnego Rozwoju, która ma dać odpowiedź na kluczowe pytania – jak biznes i nauka powinny współpracować, aby maksymalizować szanse na sukces rynkowy? W dyskusji głos zabiorą uznane autorytety w dziedzinie nauki oraz przedsiębiorcy i inwestorzy mogący się pochwalić osiągnięciami we wdrażaniu innowacji na rynkach gospodarczych. Zapraszamy do udziału w finale wydarzenia.

Debata
READ MORE