Marek Charążka

Marek Charążka

Dyrektor, Centrum Informatyczne Edukacji

Absolwent Wydziału Elektroniki i Elektrotechniki Politechniki Łódzkiej, Podyplomowego Studium Administrowania Sieciami Komputerowymi w Wojskowej Szkole Technicznej w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Efektywnego Zarządzania IT w Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej. Od 2008 roku pełnie funkcję Dyrektora Centrum Informatycznego Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Posiada 17 letnie doświadczenie zawodowe w branży IT, w tym ponad 14 letnie doświadczenie managerskie. Od ponad 11 lat jest związany z Centrum Informatycznym Edukacji, jednostki

zapewniającej obsługę informatyczną Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz jednostek podległych Ministerstwu. W ramach realizowanych obowiązków Pan Marek zdobył szerokie doświadczenie w realizacji ogólnopolskich projektów informatycznych finansowanych zarówno ze środków krajowych jak i europejskich.

Badania i technologie przyszłości – łańcuchy wartości

Aparthotel "Termy Uniejów"

Jakie ogniwa spajają świat innowacji i inwestorów? W jaki sposób wygląda sekwencja działań podejmowanych przez wynalazców do stworzenia finalnego produktu, który osiągnie sukces rynkowy? Jakie korzyści z sztucznej inteligencji mogą czerpać przedsiębiorcy i naukowcy, jednocześnie zwiększając poziom zaufania i szanując wartości etyczne?

READ MORE