speaker-photo

Sławomir Szymczak, Ekspert merytoryczny

Instytut Badań Edukacyjnych

Doradca zawodowy, ekspert w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie; pracował na stanowiskach menedżerskich w sektorze edukacji. Utworzył kilkadziesiąt placówek oświatowych; posiada doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy oraz ocenie i realizacji projektów edukacyjnych i społecznych.

Autor ekspertyz w zakresie optymalnych standardów funkcjonowania placówek edukacyjnych oraz wyrównywania szans edukacyjnych. Odpowiedzialny za wspieranie programu P-Tech po stronie IBE; opisuje kwalifikacje rynkowe z branży IT.