speaker-photo

Rafał Scherer

Pracownik naukowy, Politechnika Częstochowska

Zakład Przetwarzania Obrazów i Eksploracji Danych, Instytut Inteligentnych Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska

Rafał Scherer rozwija nowe metody w obszarach inteligencji obliczeniowej, sieci neuronowych, data mining, zespołów systemów uczących się oraz rozpoznawania i szybkiego wyszukiwania obrazów na podstawie ich zawartości. Jest autorem około 100 prac naukowych. Jako pracownik naukowy Politechniki Częstochowskiej uczestniczył w wielu projektach badawczo-rozwojowych, m.in. w projekcie badawczym realizowanym wraz z Uniwersytetem Genewskim pod tytułem New perspectives on intelligent multimedia management with applications in medicine and privacy protecting systems. Odpowiadał za zadania badawcze i finansowe projekcie realizowanym w ramach Programu TEAM Fundacji Nauki Polskiej: Innovative Intelligent Data Analysis and Computational Paradigms for Industry and Healthcare. Jest też jednym z autorów dokumentacji projektu “E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin”. Za realizację przedsięwzięcia został w 2011 roku odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.