speaker-photo

Lek. Krzysztof Cudzik

Dyrektor ośrodka CUD-MED

Absolwent kierunku lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce.

Współzałożyciel grupy CUD-MED

Od 10 lat prowadzi rodzinną, stale rozwijającą się firmę, zapewniającą holistyczne podejście do zdrowia, obejmującą: Ośrodek Badań Klinicznych, Poradnie Specjalistyczne i Medycyny Rodzinnej, Medical SPA oraz Klinikę Medycyny Estetycznej

Stale rozwija swoje kompetencje w zakresie medycyny estetycznej i Anti-Aging. Bierze czynny udział w szkoleniach, sympozjach, kongresach w zakresie medycyny ogólnej, estetycznej i badań klinicznych.

 

A graduate of the medical faculty at the Warsaw Medical University, a member of the Association for Good Practice of Clinical Research in Poland.

Co-founder of the CUD-MED group

Is running family, constantly growing company for 10 years, which provides a holistic approach to health. The business consists of: Clinical Trial Research Site, Specialty and Family Practice, Medical Wellness and SPA and Aesthetics Medicine Clinic

Constantly developing his abilities and competences in Anti-Aging and aesthetics medicine. He actively participates in trainings, symposia, congresses in the field of general medicine, aesthetics and clinical research.