speaker-photo

JAROSŁAW ZAGÓROWSKI

Doradca ds. zarządu nowych projektów, Carboautomatyka S.A.

Ukończył dwa kierunki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach: mechanika, technologia maszyn i procesów produkcyjnych na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym oraz zarządzanie przedsiębiorstwem i marketing przemysłowy na Wydziale Organizacji i Zarządzania. W 2004 ukończył studia doktoranckie na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Od 30 czerwca 2003 był członkiem rady nadzorczej spółki Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., a od czerwca 2006 pełnił funkcję przewodniczącego rady. Od 19 marca 2007 do 17 lutego 2015 był Prezesem Zarządu JSW S.A. Podał się do dymisji pod presją strajku 17 dniowego strajku górników JSW S.A.. Po dymisji prezesa JSW S.A. organizacje związkowe podpisały „Porozumienie” umożliwiające wprowadzenie programu oszczędnościowego ratujące 27 tysięcy miejsc pracy i firmę od procesu upadłościowego.

Od 1996 pracował w Ministerstwie Gospodarki – między innymi na stanowisku doradcy podsekretarza stanu w sprawach związanych z górnictwem, energetyką, gazownictwem, paliwami płynnymi, hutnictwem, na stanowisku doradcy w sprawach związanych z inicjowaniem i realizacją polityki przemysłowej państwa w hutnictwie, przemyśle koksowniczym, wydobywczym kopalin energetycznych i nieenergetycznych, a także w sprawach polityki energetycznej państwa. W latach 2002–2003 jako wicedyrektor Departamentu Restrukturyzacji Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki odpowiadał za sektor górnictwa węgla kamiennego oraz kopalin nieenergetycznych, od 2003 był Radcą Ministra w Departamencie Bezpieczeństwa Energetycznego w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

W 2010 odznaczony m.in. tytułem „Dla tego, który zmienia polski przemysł”, a w 2012 nagrodą Manager Award. Jego hobby to narciarstwo, windsurfing i żeglarstwo