speaker-photo

Dr hab. Paulina Płochocka-Maude, prof. uczelni

Politechnika Wrocławska

Swoją karierę zaczeła w Instytucie Fizyki Doświadczalnej UW, broniąc z wyróżnieniem doktorat w 2004. Po obronie doktoratu przeniosła się do Instytutu Badawczego im. Weizmanna w Izraelu, gdzie badała kwantowy efekt Halla. Od roku 2006 pracowała w Laboratorium Wysokich Pól Magnetycznego w Grenoble (LNCMI), gdzie badała grafen w reżimie wysokich pól magnetycznych.

Jej pobyt w LNCMI Grenoble był finansowany przez stypendium Marie Curie. W 2012 roku przeniosła się z LNCMI Grenoble do LNCMI Toulouse, gdzie stworzyła grupę Quantum Electronics koncentrując swą uwagę na nowych materiałach: 2-wymiarowych półprzewodnikach i perowskitach. Jest autorką 100 artykułów cytowanych ponad 4500 razy. Jest też Ekspertem Panelu Fizyki w Komisji Europejskiej oraz recenzentem projektów badawczych finansowanych przez agencje ANR, DFG, NCN. Regularnie recenzuje dla czasopism z grupy Nature i ACS.