speaker-photo

Dr hab. n. med. Wojciech BIK, prof. CMPK

Zastępca Dyrektora ds. Dydatktycznych i Naukowych, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie w 1990 r; specjalista  chorób wewnętrznych i endokrynologii. W 2016 r. wybrany na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Dydaktycznych i Naukowych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Od 2008 r  Kierownik Zakładu Neuroendokrynologii Klinicznej CMKP. Członek towarzystw naukowych polskich i międzynarodowych , w tym m. in. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii.

Professor Wojciech Bik MD, PhDProf. Wojciech Bik is a specialist in endocrinology and internal medicine. He graduated from the First Faculty of Medicine, Warsaw Medical University in 1990. He has been the Head of Neuroendicrinology Department Medical Centre of Postgraduate Education (CMKP) since 2008. In 2016 he was elected Deputy Director of CMKP. Prof. Wojciech Bik is a member of polish and international scientific societies including being a member of the Main Board of the Polish Society of Neuroendocrinology.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
12:40-12:50

Arena Projektów Przyszłości IV

Prezentacja innowacyjnych badań, projektów technologicznych, społecznych oraz atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Wystąpienia przedstawicieli środowiska biznesowego, naukowego i samorządów m.in. w kontekście nowatorskich inwestycji infrastrukturalnej czy nieszablonowej działalności B+R.

 

Udział weźmie:

 

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Bik, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
„Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych”