Samorząd przyszłości – Invest Area

To jedna z kilkunastu konferencji branżowych, które odbywać się będą w ramach 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023.

Przedstawiciele JST zaprezentują swoją wizję zarządzania innowacyjnym województwem/miastem/gminą czy powiatem, oraz doświadczenia płynące z podejmowania działań innowacyjnych i infrastrukturalnych przedsięwzięć, wpływających na komfort życia lokalnych społeczności. Tematyka dyskusji poświęcona będzie również prezentacji obszarów inwestycyjnych i efektywnej współpracy samorządów z biznesem.

Prezentacja innowacyjnych badań i projektów społecznych oraz atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Wystąpienia przedstawicieli środowiska biznesowego i samorządów m.in. w kontekście nowatorskich inwestycji infrastrukturalnych czy nieszablonowej działalności B+R.

Przy tak interesujących wątkach, nie może zabraknąć patronatów honorowych w tym przypadku instytucji, które zrzeszają m.in. miasta i powiaty.

Prezentujemy jeden z nich: Związek Powiatów Polskich. 

ZPP jest ogólnopolskim stowarzyszeniem zrzeszającym powiaty i miasta na prawach powiatu, którego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach.

Więcej na www.zpp.pl