NCBR o programie Horyzont Europa. Dlaczego warto uczestniczyć?

Pierwszego dnia Forum, czyli 6 czerwca, zapraszamy na prezentację pt. „Program Ramowy UE Horyzont Europa. Dlaczego naprawdę warto uczestniczyć?”, którą wygłosi Magdalena Bem-Andrzejewska, Dyrektor działu Krajowego Punktu Kontaktowego, Biuro Współpracy Międzynarodowej NCBR. Wystąpienie odbędzie się w ramach Areny Projektów Przyszłości, która będzie platformą dla przedstawicieli nauki, biznesu i samorządów do prezentacji innowacyjnych badań, projektów technologicznych, społecznych oraz atrakcyjnych terenów inwestycyjnych.

Horyzont Europa to ambitny program na lata 2021-2027 w zakresie badań naukowych i innowacji, który zastąpił program Horyzont 2020. Jego budżet wynosi około 95,5 mld euro. Program zapewnia cenne wsparcie najlepszym naukowcom i innowatorom, stymulując tym samym przemiany systemowe konieczne do transformacji Europy w obszarach taki jak green deal czy zdrowie publiczne.

Krajowy Punkt Kontaktowy, działający w strukturach NCBR, wspiera uczestnictwo polskich jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów programie Horyzont Europa.