Innowacyjne Spojrzenie w przyszłość

Rozmawiamy z Profesorem Wojciechem Franusem na temat projektu pn.” Centrum badawcze prośrodowiskowych i energooszczędnych materiałów oraz technologii”

Czy projekt można nazwać w pełni interdyscyplinarnym i kompleksowym?

Opracowując koncepcję Centrum to właśnie interdyscyplinarność była głównym celem projektu. Już na etapie składania wniosku o wpisanie na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej zaangażowaliśmy zespoły naukowców reprezentujące inżynierię środowiska i energetykę, inżynierię materiałową, inżynierie lądową, automatykę i elektrotechnikę po to aby ich wzajemnie uzupełniające się kompetencje pozwoliły na opracowanie w ramach działań Centrum materiałów i technologii, które są przyjazne dla środowiska.

Czy w Centrum znajdować się będą jedynie stanowiska do badań ściśle naukowych?

W Centrum prowadzone są zarówno badania podstawowe jak i stosowane. Biorą w nich udział zespoły badawcze o ugruntowanej pozycji naukowej w kraju i zagranicą oraz naukowcy którzy swoją przygodę z poznawaniem skomplikowanej natury świata dopiero rozpoczynają np. doktoranci. Swoją ofertę badawczą kierujemy również do firm w których rozwój ograniczają bariery materiałowe i środowiskowe.

Czy Centrum to również „karta przetargowa” do współpracy z firmami na obszarze naszego kraju?

Tak, bardzo nam zależy na ścisłej współpracy Centrum z przemysłem. Mamy ku temu bardzo duże doświadczenie i wypracowane dobre praktyki. Nasza Uczelnia corocznie w rankingu Perspektyw zajmuje czołowe miejsca w kategorii „Innowacyjność”. Na obecnym etapie rozwoju Centrum nakierowane jest na współpracę z przemysłem, ze szczególnym naciskiem na przemysł regionalny  Lubelszczyzny, ale naszą aspiracją jest podjęcie szerokiej współpracy z firmami z całego kraju i docelowo z zagranicy.

Jak definiuje Pan Profesor współpracę na linii nauka-biznes?

Współpraca nauki z biznesem to doskonały przykład symbiozy oraz wykorzystania efektu synergii. Biznes, przedsiębiorcy nie zwiększą poziomu innowacyjności w swoich firmach bez ścisłej współpracy z naukowcami. Natomiast naukowcy blisko współpracujący z firmami mają pełną świadomość, że ich badania przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa.

Jak fundamentalna jest inwestycja w polską naukę?

Mówiąc krótko – jakość życia społeczeństwa jest wypadkową nauki i wdrożeń jej rezultatów. Bez nauki społeczeństwo nie mogłoby korzystać z najnowocześniejszych rozwiązań, takich jak inteligentne przedmioty, personalizowana medycyna czy nowoczesne materiały.

Czy zdaniem Pana Profesora infrastruktura naukowa w Polsce potrzebuje właśnie takich projektów jak ten?

Jestem w pełni przekonany że tak – bo tylko wysoko wykwalifikowane kadry i specjalistyczne zaplecze aparaturowe zapewnia rozwój.