Glucowave – system do bezinwazyjnego monitorowania poziomu glikemii

Twórca przełomowych rozwiązań w dziedzinie diagnostyki medycznej i stomatologicznej, z wykorzystaniem mikrofalowych technik pomiarowych, spółka MediSensonic opracowała innowacyjny systemem Glucowave do bezinwazyjnego monitorowania poziomu glikemii w organizmie człowieka. Jest to unikatowa technologia na światowym rynku urządzeń medycznych.

System Glucowave nie używa igieł ani innych tego typu kosztownych dla pacjenta i okresowo wymienianych czujników inwazyjnych wkłuwanych pod skórę. Część urządzenia, nazywana sonda pomiarową, dotyka do skóry pacjenta i dokonuje pomiaru parametrów tkanek podskórnych bez jakiegokolwiek naruszenia jej ciągłości. Zastosowane w tym rozwiązaniu mikrofalowe techniki pomiarowe nie posiadają też ograniczeń typowych dla technik spektroskopii optycznej.

Zespół wybitnych polskich naukowców i praktyków opracował dwie wersje nowatorskiego urządzenia do badania poziomu cukru we krwi. Pierwsza, wykorzystuje aktywną technikę pomiarową, polegającą na emisji bardzo małego sygnału do tkanek skóry i podskórnych. Druga stosuje technikę mikrofalowego pomiaru radiometrycznego, która jest całkowicie pasywna.

Oznacza to brak emisji jakiejkolwiek postaci sygnału pomiarowego do tkanek oraz brak wkłuwania elektrod. Urządzenie w tej wersji może znaleźć zastosowanie, w szczególności, do kontroli profilu glikemii u dzieci poniżej 2 lat. Obie wersje glukometru przygotowywane są do badań klinicznych na ochotnikach w celu weryfikacji przyjętej koncepcji pomiarowej oraz oceny dokładności wyliczanych przez system wartości glikemii. Docelowo system Glucowave jest dedykowany do wsparcia procesu diagnozy i leczenia cukrzycy typu 1 i 2 oraz cukrzycy ciążowej.

Po przeprowadzeniu od 2 do 3 faz badań klinicznych, będzie to jedyne na świecie wdrożone rozwiązanie z wykorzystaniem technik mikrofalowych.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.”

„Opracowanie prototypu systemu do bezinwazyjnego monitorowania poziomu glikemii u człowieka (Glucowave)”

Nr umowy: POIR.01.01.01-00-0577/20Kwota dofinansowania: 8 322 688,01 pln