COMEX rewolucjonizuje przemysł wydobywczy

Przedstawiamy kolejnego Partnera 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023.

Comex Polska Sp. z o. o. dostarcza zaawansowane rozwiązania technologiczne dla przemysłu mineralnego i precyzyjnego. Etapy rozwoju firmy i ambitne plany na przyszłość przedstawia dyrektor ds. B+R i inwestycji, Jakub Progorowicz.
W czym specjalizuje się Comex Polska?

Tworzymy unikatowe rozwiązania technologiczne do produkcji i separacji drobnych cząstek wykorzystywanych przy produkcji specjalistycznych materiałów. Dostarczamy urządzenia i technologie dla przemysłu wydobywczego, przetwórczego, chemicznego, elektronicznego, spożywczego, precyzyjnego, jak również w medycynie. Efekt naszej pracy minimalizuje zużycie energii przy produkcji większości materiałów, podnosi jakość końcowych produktów, a także usprawnia procesu recyklingu tych materiałów. Innowacyjne rozwiązania, które są nowością w skali światowej, pozwalają na uzyskanie cząstek materiałów o rozmiarach kilku mikronów na nawet w zakresie nanometrów. Cząstki te służą dalej do produkcji bardzo wyszukanych produktów z różnych dziedzin. Od 2003 roku ponad 500 innowacyjnych rozwiązań trafiło do większych lub mniejszych zakładów wydobywczych i produkcyjnych z kilkudziesięciu krajów, na niemal wszystkich kontynentach świata.

Teraz Państwa zespół prowadzi prace związane między innymi z projektem DYNOSORT? Co chcecie dzięki niemu osiągnąć?

W projekcie DYNOSORT zajmujemy się możliwością utylizacji odpadów po kopalniach uranu. Projekt skupia się na wydobytym i częściowo przetworzonym materiale, który zalega na składowiskach i zagraża środowisku naturalnemu. Nie szukamy jedynie materiałów radioaktywnych, lecz także produktów zawierających rudy polimetaliczne, które w efektywny sposób można przetworzyć i dostarczyć na rynek w postaci surowców. Inicjatorem projektu realizowanego w ramach EIT Raw Materials jest firma DIAMO z Republiki Czeskiej, a jego liderem wydział górniczy Uniwersytetu Technicznego w Koszycach na Słowacji. Projekt zakłada, że interakcja konsorcjantów oraz szersza perspektywa wdrożenia technologii w kontekście problemów społeczno-ekologicznych, doprowadzi do opracowania technologii, które mogą znaleźć zastosowanie w podobnych przypadkach na całym świecie.

Ale to nie wszystkie Państwa projekty…

Zgadza się. Pracujemy aktualnie także nad kilkoma innymi. Wspólnie z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, Centrum Przeróbki Surowców Mineralnych oraz z CUPRUM – Centrum Badawczo-Rozwojowe KGHM, badamy możliwość opracowania innowacyjnej technologii wzbogacania rud metali nieżelaznych z wykorzystaniem systemu prekoncentracji opartego o algorytmy sztucznej inteligencji, prowadzimy prace badawcze nad opracowaniem nowego sortera rentgenowskiego, oraz wdrażamy do produkcji prototyp laboratoryjnego skanera wyposażonego w najnowocześniejsze detektory rentgenowskie, do celów badawczych. Dodatkowo przymierzamy się do zdefiniowania nowego dużego europejskiego projektu badawczego, który będzie rozwinięciem projektu o akronimie X-MINE zrealizowanego przez nas w ramach programu Horyzont 2020.

Jak wygląda Państwa współpraca z jednostkami naukowymi i uczelniami?

O innowacyjności i konkurencyjności systemów naszej firmy decyduje również szeroka współpraca z polskimi oraz zagranicznymi uczelniami i instytucjami badawczymi. W zależności od tematyki naszych badan oraz obszaru geograficznego, gdzie znajdują się złoża mineralne w danym kraju, współpracujemy z lokalnymi jednostkami naukowo-badawczymi w celu wdrożenia naszych technologii w nowych i nieznanych dla nas miejscach. Przykładowo, w ten sposób nawiązaliśmy współpracę z takimi jednostkami jak Instytut Badawczy SINTEF i Uniwersytet NTNU w Norwegii, Uniwersytet UBC w Vancouver w Kanadzie, Uniwersytet UFRGS w Brazylii czy Uniwersytet w Koszycach. Na ternie Polski są to przykładowo AGH Krakow, IMN Gliwice, Politechnika Krakowska czy Instytut badawczy Cuprum przy KGHM. Część naszych urządzeń jest projektowana w skali laboratoryjnej i oferowana dla uczelni i jednostek naukowych na całym świecie. Dzięki temu nasze urządzenia i technologie, mogą zastać sprawdzone i zweryfikowane przez lokalne laboratoria, aby w późniejszej fazie znaleźć zastosowanie w skali przemysłowej w danym regionie kraju lub poza jego granicami. Dodatkowo, przygotowujemy wspólnie publikacje, bierzemy udział w spotkaniach biznesowych oraz sympozjach naukowo-technicznych i wciąż z szukamy instytucji naukowych gotowych do rozmów. Ten proces nadal trwa. Jednym z rezultatów tego procesu jest nawiązana ostatnio współpraca w temacie wzbogacania węgla kamiennego zupełnie nowymi metodami przyjaznymi dla środowiska naturalnego. W tej chwili badamy użyteczność tych technologii i przygotowujemy publikacje naukowe na ten temat.

Co uważa Pan za najważniejsze osiągnięcia firmy?

Wprowadzenie na rynek wyspecjalizowanych urządzeń u systemów wyposażonych w czujniki najnowszej technologii, pozwalających na przeprowadzenie znaczących zmian w procesie wydobywczym na etapie przeróbki minerałów. Posiadamy również własne laboratorium walidacyjne zawierające takie urządzenia, dzięki czemu jesteśmy w stanie przeprowadzać testy z próbkami materiałów, które dostarczone zostały przez klientów. Pozwala to na zdecydowane obniżenie ryzyka przy wdrożeniu nowych technologii w skali przemysłowej.

Cieszę się również, że Unia Europejska w końcu zdała sobie sprawę jak ważny jest rynek wydobywczy. Podczas ostatniej konferencji w Brukseli poruszalne były wyraźne problemy dotyczące surowców mineralnych, a głownie ich braku. Nie możemy w pełni liczyć na import oraz recykling, które nie zaspokoją stale rosnącego zapotrzebowania na niektóre ważne materiały niezbędne do wyspecjalizowanych produktów. Musimy powrócić do wydobywania surowców w Europie i postawić mocny akcent na zwiększenie efektywności procesu przeróbki, w której nadal jest wiele do zrobienia. Kolejnym problemem staje się brak specjalistów w Europie. Pochłonął ich rynek kanadyjski, australijski oraz afrykański.

Jakie cele stawia sobie Pan i przedsiębiorstwo na najbliższe lata?

Ciągłym celem jest ulepszanie naszej technologii analizy przez monitorowanie rynku pod kątem najnowocześniejszych czujników, które adaptujemy np. z rynku medycznego lub kosmicznego. Planujemy zwiększenie sprzedaży poprzez promocję na wydarzeniach wystawienniczych na całym świecie i zastosowaniu skalowalnego systemu dystrybucji na rynkach strategicznych. Osobiście będę pracował nad zdefiniowaniem i realizacją nowego dużego i ambitnego projektu na skalę europejską dotyczącego efektywnego pozyskiwania krytycznych i strategicznych surowców. Natomiast moje cele indywidualne są powiązane z misją naszej organizacji. Dzięki integracji z firmą, nasze pomysły są powiązane z jej rozwojem. W tym roku rozpoczynam studia podyplomowe MBA oraz otwieram przewód doktorski. Obie rzeczy łączą się bezpośrednio z kierowaniem i realizacją projektów badawczo-rozwojowych. Musimy się cały czas rozwijać.