Ada Florentyna Pawlak

Ada Florentyna Pawlak

Polskie Stowarzyszenie Transhumanistyczne, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego

Polskie Stowarzyszenie Transhumanistyczne, prawnik, antropolog kultury, wykładowca akademicki (Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, IAiEK w Łodzi), publicystka. Doktorat nad którym pracuje dotyczy transhumanizmu i społecznego wpływu sztucznej inteligencji.