Z myślą o rozwoju produkcji drobiarskiej i bezpieczeństwie konsumentów

Dr inż. Paweł Konieczka z Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN podejmuje naglący temat badań ukierunkowanych na poprawę zdrowotności jelit u kurcząt brojlerów. Badania mają na celu poznanie i zrozumienie mechanizmów leżących u podstaw oddziaływań substancji bioaktywnych o potencjale redukującym zachorowalność na infekcje w odniesieniu do funkcjonalności jelit kurcząt.

W ostatniej dekadzie obserwujemy intensywny wzrost produkcji drobiarskiej. Roczna produkcja mięsa kurcząt brojlerów na świecie osiągnęła poziom 100 mln ton przy realnej perspektywie dalszego wzrostu w najbliższych latach. Jednak utrzymywanie brojlerów w intensywnych warunkach produkcyjnych powoduje obniżenie odporności ptaków na czynnik stresowe. Narastające z tego powodu problemy zdrowotne dotyczą przede wszystkim przewodu pokarmowego kurcząt i są przyczyną strat produkcyjnych szacowanych na około 2 miliardy dolarów rocznie.

Zrozumienie unikalnego mechanizmu funkcjonowania przewodu pokarmowego kurcząt oraz poznanie możliwości jego modulacji za pośrednictwem czynników żywieniowych bezpiecznych zarówno dla drobiu jak i dla konsumenta przyczyni się do opracowania zasad profilaktyki żywieniowej w produkcji zwierzęcej. Intensywne i niewłaściwe stosowanie leków w odchowie drobiu przy jednoczesnym braku prewencyjnych metod w produkcji powoduje, iż mięso kurcząt w coraz większym stopniu staje się zagrożeniem dla konsumentów. Może stanowić nośnik infekcji jelitowych, ale również źródło antybiotykoopornych bakterii – podkreśla kierownik projektu dr Paweł Konieczka.

Weryfikowana hipoteza badawcza zakłada, że użycie kannabidiolu (CBD) z konopi włóknistych (Cannabis sativa)  oraz nanocząstek selenu (nano-Se) w diecie kurcząt brojlerów poddanych nekrotycznemu zapaleniu jelit będzie miało regulacyjny wpływ na funkcjonalność jelit. Naukowcy zakładają, że zastosowane składniki bioaktywne będą przeciwdziałać reakcjom zapalnym jelit poprzez regulację procesów wykorzystania energii zachodzących podczas stanu zapalnego. Uczeni spodziewają się uzyskać wysoką efektywność odpowiedzi immunologicznej u kurcząt oraz korzystny wpływ na procesy metaboliczne warunkujące właściwości fizykochemiczne mięsa.

Dotychczas prowadzone badania z zastosowaniem kannabidiolu dotyczyły  medycyny ludzkiej. Nasz zespół jako pierwszy weryfikuje możliwość wykorzystania potencjału kannabidiolu u zwierząt, a tym samym również przez producentów żywności. Poddajemy analizie ekstrakt z konopi włóknistych o dużej zawartości kannabidiolu  przy jednoczesnej śladowej ilości tetrahydrokannabinolu (THC) – substancji odpowiedzialnej za większość niepożądanych skutków ubocznych konopi ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Dzięki temu możemy uzyskać wysoką skuteczność regulacyjną procesów fizjologicznych bez niepożądanych reakcji wywołanych przez THC – podkreśla dr Konieczka.

Projekt pn.: „Bioaktywność kannabidiolu i nano-selenu w utrzymaniu potencjału immunologicznego oraz integralności przewodu pokarmowego u kurcząt” (nr 2018/29/B/NZ9/01351) jest realizowany w ramach programu OPUS Narodowego Centrum Nauki.

Joanna Laskowska

Regulamin forum

FORUM INTELIGENTNEGO ROZWOJU 2021