Prezentujemy Laureatów nagrody „Naukowiec Przyszłości”

Nagrody w kategorii Nauki ścisłe i techniczne dla innowacyjnej przyszłości

1. Mgr inż. Łukasz Rakoczy
2. Mgr inż. Nicole Nawrot
3. Dr hab. Marzena Smol
4. Dr inż. Tomasz Wacławczyk
5. Dr Illia Serdiuk
6. Mgr Aneta Kurpanik
7. Dr Tomasz Szmidt
8. Dr inż. Marcin Krajewski
9. Dr inż. Anna Sobiepanek
10. Dr hab. n. t. Rafał Malinowski
11. Dr Dominika Święch
12. Dr inż. Michał Baranowski
13. Prof. dr hab. inż. Andrzej Nowak
14. Dr hab. Łukasz Laskowski
15. Dr hab. Robert Józef Bialik
16. Dr hab. Jacek Ryl, prof. PG
17. Dr Anna Łapińska
18. Dr inż. Klaudia Proniewska
19. Prof. dr hab. inż. Sławomir Boncel
20. Dr hab. Sebastian Pawlus, prof. UŚ
21. Prof. dr hab. inż. Grzegorz Jacek Nalepa
22. Dr inż. Karol Ćwieka
23. Dr Jacek Marczak
24. Mgr inż. Tomasz Kwiatkowski
25. Dr inż. Karolina Kowalczyk
26. Dr Elwira Bisz
27. Dr hab. inż. Rafał Babilas, prof. PŚ
28. Dr hab. Radosław Podsiadły. Prof. PŁ
29. Dr hab. Jarosław Paturej, prof. UŚ
30. Dr hab. Dariusz Jarząbek
31. Dr inż. Agata Małysiak
32. Dr hab. inż. Łukasz Rauch, prof. AGH
33. Dr inż. Katarzyna Reczyńska
34. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Sztwiertnia
35. Dr hab. Anna Zawadzka, prof. UMK
36. Mgr inż. Michał Kalisiak
37. Dr Marcin Lindner
38. Dr inż. Michał Drzazga
39. Dr hab. inż. Marcin Kozłowski, prof. PŚ
40. Dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, prof. uczelni
41. Dr inż. Katarzyna Falkowicz
42. Prof. dr hab. Janusz Jurczak
 
 

Nagrody w kategorii Nauka dla lepszego życia w przyszłości

1. Dr n. med. Małgorzata Lasota
2. Dr inż. Grzegorz Pasternak
3. Dr Magdalena Cal
4. Dr Lidia Bandura
5. Dr inż. Adrian Augustyniak
6. Mgr Sonia Trojan
7. Dr hab. Agnieszka Gunia-Krzyżak
8. Dr hab. Anetta Kuczyńska, prof. IGR PAN
9. Prof. dr hab. Edyta Wiesława Reszka
10. Dr Kamila Płoszczyca
11. Prof. dr hab. Janusz Dąbrowski
12. Dr Katarzyna Malarz
13. Dr hab. n. med. Alina Kuryłowicz, prof. IMDiK PAN
14. Dr hab. Adriana Mika
15. Dr inż. Małgorzata Krok-Borkowicz
16. Dr Jagoda Płaczkiewicz
17. Dr hab. inż. Joanna Tkaczewska, prof. UR
18. Dr hab. inż. Konrad Ocalewicz, prof. UG
19. Dr inż. Paweł Lochyński
20. Dr hab. Piotr Jedziniak, prof. nadzw
21. Dr inż. Anna Banach-Wiśniewska
22. Dr hab. Tomasz Jagielski
23. Prof. dr hab. Květoslava Burda
24. Mgr Natalia Bryniarska-Kubiak
 
 

Nagrody w kategorii Humanistyka, sztuka i społeczeństwo przyszłości

1. Dr hab. inż. Piotr Krajewski, prof. UPWR
2. Dr hab. Piotr Pachura, prof. PCz.
3. Mgr Eryka Probierz
4. Prof. dr hab. Marian Gorynia
 
 

Nagrody w kategorii Od innowacji przyszłości do rynkowego sukcesu

1. Prof. dr hab. Cezary Kowalewski
2. Dr inż. Łukasz Migdał
3. Dr inż. Anna Zawistowska-Deniziak
 
Gratulujemy wszystkim Laureatom Nagrody „Naukowiec Przyszłości.

Regulamin forum

FORUM INTELIGENTNEGO ROZWOJU 2021