Idea nagrody „Naukowiec Przyszłości”

Przyszłość nauki zakłada potwierdzenie lub obalenie każdej teorii, bez pozostawiania miejsca na domysły.

„Chcemy, żeby ludzie na całym świecie zobaczyli, jak nauka wpływa na ich codzienne życie! Nauka spina pomysły, wydarzenia oraz ludzi. Nauka rodzi nowe pomysły i w sposób ciągły popycha świat naprzód poprzez odkrycia, dzięki którym świat staje się lepszym miejscem do życia. Obejmuje wydarzenia, ponieważ gdzieś po drodze jak kamienie milowe pojawiają się odkrycia, których nikt nigdy nie zapomni”, powiedziała Jayshree Seth dla Forbesa.

Poniżej prezentujemy kilka słów o Nagrodzie „Naukowiec Przyszłości”:

Misją Nagrody jest wyróżnianie przedstawicieli środowiska naukowego, którzy dążą do wykorzystania swoich badań w praktyce gospodarczej, dla dobra społeczeństwa i na rzecz inteligentnego rozwoju lub też wymiernie przyczyniają się poprzez zarządzanie do stwarzania dogodnych warunków do rozwoju badań. W swojej pracy wykazują się dbałością w kwestii komunikacji pozabadawczej ze społeczeństwem, w tym potencjalnymi partnerami biznesowymi i inwestorami poprzez środki masowego przekazu docierające do szerokiego grona opinii publicznej.

Ideą Nagrody jest wyszukiwanie, odkrywanie, docenianie i upublicznianie badań naukowych i ich autorów, którzy realizują rokujące projekty, a ich praca i efekty badań mogą skutkować pozytywnymi zmianami dla społeczeństwa i gospodarki w bliższej lub dalszej przyszłości. Organizator bierze pod uwagę badania podstawowe, aplikacyjne, prace rozwojowe, twórczość artystyczną, a także działania dotyczące stwarzania warunków dla prowadzenia badań.

Nagroda jest wyróżnieniem wizerunkowym, odnosi się do podejścia danej osoby reprezentującej środowisko naukowe względem rozwoju i popularyzacji swoich badań lub prac swoich podopiecznych. Dlatego wyróżnienia zostają przyznane zarówno doświadczonym Naukowcom z uznanym dorobkiem, jak i Naukowcom będącym na początku swojej kariery. Celem jest wzmacnianie marki osobistej i wizerunku osób stojących za nowatorskimi badaniami oraz upowszechnianie i promowanie wśród całego społeczeństwa wagi ich dotychczasowych badań i innowacyjnego sposobu myślenia dla naszego życia.

Laureaci zostaną wyróżnieni podczas Gali „Naukowców Przyszłości 2022” odbywającej się w trakcie trwania VII Forum Inteligentnego Rozwoju, które odbędzie się 6-7 czerwca 2022 r. w Uniejowie.

Organizatorem wyróżnienia jest Centrum Inteligentnego Rozwoju, a Partnerem merytorycznym Nagrody Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju przy Politechnice Śląskiej.

PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO NAS

Zapraszamy na stronę naukowiecprzyszlosci.pl

Regulamin forum

FORUM INTELIGENTNEGO ROZWOJU 2021