Dyrektor NCBR o Zielonym Ładzie na Forum Inteligentnego Rozwoju

Stawianie ambitnych celów i dopingowanie do rozwoju konkurencyjnej gospodarki – tako wyzwaniach Europejskiego Zielonego Ładu mówił dyrektor NCBR Wojciech Kamieniecki podczas Forum Inteligentnego Rozwoju w Toruniu, które odbyło się od 26 do 29 września 2021 r.

Wrześniowy panel pt. „Europejski Zielony Ład – nowa strategia rozwoju gospodarczego” był okazją do przedstawienia „zielonych” inicjatyw NCBR w rozmowie z Piotrem Zakrzewskim, zastępcą Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Jackiem Czechem, dyrektorem ds. Rozwoju Krajowej Izby Gospodarczej. Dyskusję moderował Dominik Wójcicki, redaktor Naczelny, „Chemia i Biznes”. 

Zielony Ład funkcjonował już w poprzedniej perspektywie finansowej. W NCBR uruchomiliśmy 9 przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, które dotyczą zielonych technologii m.in. w obszarze ciepłownictwa, efektywności energetycznej, produkcji energii elektrycznej i ciepła. Wszystkie finansowane są  ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Dla ich realizacji wypracowaliśmy specjalną metodologię służącą prowadzeniu innowacyjnych projektów w trybie zamówień przedkomercyjnych z obszaru zielonych technologii. Nasze rozwiązanie zostało docenione przez Europejską Radę ds. Innowacji w ramach programu Horyzont Europa: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju znalazło się w gronie 11 finalistów pierwszej edycji Europejskich Nagród Zamówień na Innowacje (European Innovation Procurement Awards – EUIPA)  tak o projektach wpisujących się w wyzwania Zielonego Ładu mówił dyrektor NCBR. 

Idea zrównoważonego rozwoju będzie jeszcze bardziej eksponowana podczas 7. FIR w Uniejowie – Eko Gminie. Więcej o udziale Dyrektora NCBR w 6. Edycji Forum Inteligentnego Rozwoju na: https://www.gov.pl/web/ncbr/ncbr-na-forum-inteligentnego-rozwoju-w-toruniu

Regulamin forum

FORUM INTELIGENTNEGO ROZWOJU 2021