Związek Powiatów Polskich został patronem honorowym 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023!

To ogólnopolskie stowarzyszenie zrzeszające powiaty i miasta na prawach powiatu, którego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach.

Więcej na www.zpp.pl

Witamy w gronie naszych partnerów