Znajomość efektów izotopowych

 Znajomość efektów izotopowych

Rozmowa z prof. Ewą Bulską z Uniwersytetu Warszawskiego na temat projektu „Badanie frakcjonowania izotopowego jonów metali po ich wiązaniu z biomolekułami: zaawansowane zastosowanie wielodetektorowej spektometrii mas z indukcyjnie sprzężoną plazmą”

Jak ważny jest metabolizm substancji biologicznie czynnych w organizmie?

– Jest bardzo ważny. Wpływa na wszystkie procesy, które dzieją się w żywym organizmie, w tym organizmie człowieka. Wspomaga odporność, o którą w ostatnim czasie każdy z nas się martwi. Wpływa również na zabezpieczenie przed rożnymi stanami chorobowymi, albo je generuje

Jak można wytłumaczyć pojęcie homeostazy i do czego prowadzi jej zakłócenie?

– W powszechnym odczuciu, jak również w naukowym podejściu homeostaza to umiejętność organizmu, przyrody do zachowania odporności na niewielkie zmiany np. jeśli wprowadzimy jakąś porcję ścieków do rzeki, czy jeziora to nie od razu możemy mówić o ich zatruciu, podobnie bywa w przypadku niekorzystnej diety. Nie można powiedzieć, że od razu zachorujemy i zareagujemy na to drastycznym stanem chorobowym. Każdy organizm ma zdolności do samo-naprawy, samoregulacji, ale oczywiście te zdolności są ograniczone. Jeśli przekroczymy pewne progi eksponowania organizmu na różne niekorzystne czynniki to nawet homeostaza nie wystarczy, natomiast to nie zmienia faktu, że jest ona bardzo ważnym elementem naszego funkcjonowania.

Co może to zakłócenie spowodować?

– Zakłócenia metabolizmu przede wszystkim są konsekwencją z jednej strony działania substancji toksycznych, a z drugiej strony z niedoboru substancji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu

Jakie korzyści ten projekt może przełożyć na organizm człowieka?

– Realizowany projekt przede wszystkim pozwoli na poznanie metabolizmu wybranych biomolekuł na poziomie komórkowym, co w przyszłości może być wykorzystane w opracowywaniu terapii celowanych

Czy docelową drogą, celem tego projektu jest poznanie efektów izotopowych?

– Tak, oczywiście chcemy je poznać. Badanie i scharakteryzowanie tych efektów na pewno przełoży się bardzo mocno na umiejętność oceny stanu organizmu.

Dziękujemy za rozmowę.

Sebastian Wach