Zasmakuj w Łomży otwartej na inwestycje

 Zasmakuj w Łomży otwartej na inwestycje

DCIM100GOPROG0041736.

Łomża to ambitne, prężnie rozwijające się miasto w północno- wschodniej Polsce, otwarte na biznes i nowe inwestycje.

Położenie w połowie drogi pomiędzy stolicą a granicami kraju, na skrzyżowaniu dróg krajowych, sprzyja lokowaniu inwestycji. Transeuropejski korytarz transportowy VIA BALTICA wkrótce połączy Łomżę z Berlinem i krajami bałtyckimi. Droga do Warszawy to tylko półtorej godziny jazdy.

Łomżyńska Strefa Inwestycji to Podstrefa Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz 220 hektarów terenów w Strefie Aktywności Gospodarczej przy drodze krajowej nr 61, w pobliżu węzła Łomża Zachód. To uzbrojone działki inwestycyjne i pakiet ulg. Inwestorzy korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego na piętnaście lat do wysokości 70 procent kosztów inwestycji oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości na sześć lat. Wymagane dziesięć milionów złotych nakładów inwestycyjnych dla dużego inwestora i spełnienie tylko czterech z dziesięciu kryteriów jakościowych tworzą najkorzystniejsze warunki inwestowania w kraju w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. To najwyższa intensywność pomocy regionalnej w Polsce.

Położenie Łomży na obszarze Zielonych Płuc Polski sprzyja rozwojowi przemysłu nieuciążliwego ekologicznie. Doskonałe warunki do rozwoju znalazły firmy z branży przetwórstwa spożywczego, meblowej, budowniczej, energetycznej czy zielonych technologii. Intensywnie rozwija się przemysł 4.0 i firmy z branży IT. We współpracy z działającymi w mieście uczelniami wyższymi, firmy wprowadzają innowacyjne technologie i produkty unikalne na skalę Europy.

Miasto wyróżnia wysoka aktywność przedsiębiorcza. Wsparciem dla biznesu jest Park Przemysłowy Łomża. Wraz z Inkubatorem Przedsiębiorczości tworzy ekosystem pozwalający na rozwój pomysłów biznesowych. Wspiera aktywność małych i średnich przedsiębiorców.

Atrakcyjność inwestycyjna Łomży to także dostęp do wykształconej kadry oraz relatywnie niskie koszty pracy. Uczelnie wyższe kształcą specjalistów w zakresie informatyki, budownictwa, technologii żywienia, automatyki i robotyki. Miasto wspiera rozwój szkolnictwa zawodowego.

Świat nauki ściśle łączy się ze światem biznesu. Instytut Żywności i Gastronomii PWSIiP to zaplecze naukowo- badawcze dla rozwoju technologii z sektora rolno- spożywczego. Nowoczesne laboratoria i kadra naukowa to gwarancja sukcesu w biznesie.

Miasto tworzy przyjazny klimat dla przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów poprzez platformę dialogu administracji z biznesem podczas czwartkowych śniadań biznesowych, czy konkursu gospodarczego Łomżyńskie Anioły Biznesu, doceniającego lokalnych przedsiębiorców.

Atrakcje turystyczne i nowoczesna baza sportowo- rekreacyjna przyciągają ludzi aktywnych. Wielkie imprezy teatralne i muzyczne zapraszają miłośników kultury z kraju i zagranicy.

Rozwój miasta, dostępność komunikacyjna, nowoczesna infrastruktura i korzystne warunki inwestycyjne sprawiają, że Łomża to miasto otwarte na biznes. Zainwestuj tutaj, zasmakuj w Łomży.