Zakład Chemii i Biochemii Klinicznej UM w Łodzi

 Zakład Chemii i Biochemii Klinicznej UM w Łodzi

Zakład Chemii i Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jest prężnie działającą jednostką naukowo-dydaktyczną pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Ireneusza Majsterka.

Prowadzone innowacyjne badania naukowe oraz prace rozwojowe od wielu lat zapewniają Zakładowi Chemii i Biochemii Klinicznej wyróżniającą się pozycję na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W Zakładzie Chemii i Biochemii Klinicznej prowadzone są prace badawcze, rozwojowe, w tym badania eksperymentalne zarówno w modelu in vitro, jak i in vivo ukierunkowane na ich praktyczne wykorzystanie w innowacyjnych gałęziach gospodarki. Prowadzone prace badawcze mają charakter wysoce aplikacyjny, co umożliwia ich komercjalizację i transfer do sektora przedsiębiorstw. Prace eksperymentalne oparte są na nowoczesnych technikach laboratoryjnych takich jak: cytometria przepływowa, Western blot, wysokosprawna chromatografia cieczowa, sekwencjonowanie genomu, hodowle komórkowe 3D. Ponadto prace badawcze dążą do opracowania nowych metod terapii regeneracyjnej z wykorzystaniem tkanek uzyskanych w technologii 3D.

Zakład Chemii i Biochemii Klinicznej współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi i przemysłowymi na poziomie regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Ireneusza Majsterka realizowane są liczne projekty badawcze, przyznane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki oraz projekty europejskie w ramach „Horyzont 2020”, jak również Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, zapewniające jednostce bardzo wysoki potencjał naukowy.

Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Majsterek pełni funkcję Kierownika ds. Naukowych w projekcie MOLecoLAB (RPLD.01.01.00-10-0007/18), o wartości 59 940 263, 33 PLN, który zakłada budowę nowoczesnego budynku zlokalizowanego w kampusie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kompleks będzie stanowił najwyższej klasy laboratoria naukowo-badawcze do badań i analiz chemicznych i biochemicznych. MOLecoLAB został zaprojektowany jako kompleks modułów laboratoryjnych podzielonych funkcjonalnie:

– moduł laboratoryjny metabolomu chorób cywilizacyjnych,

– moduł laboratoryjny oceny skuteczności bezpieczeństwa stosowania leków,

– moduł laboratoryjny oceny biozgodności i bezpieczeństwa stosowania materiałów wykorzystywanych do tworzenia protez, stentów i implantów

Laboratoria zostaną wykorzystane do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, projektowania innowacyjnych produktów i usług diagnostyczno-terapeutycznych, a także pozwolą na realizowanie współpracy z przemysłem na poziomie krajowym i międzynarodowym. Głównym celem projektu jest konsolidacja potencjału naukowo-badawczego uczelni oraz stworzenie kolejnych przestrzeni do prowadzenia badań o charakterze interdyscyplinarnym.