Zabrze Przestrzenią Rozwoju

Miasto Zabrze realizuje projekt „Zabrze – miasto przestrzenią rozwoju”, finansowany z programu „Rozwój Lokalny”, współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa. Zainaugurowany 6 kwietnia 2022 roku w Sali Hisotrycznej zabrzańskiego Ratusza projekt realizowany jest w partnerstwie z Politechniką Śląską oraz przy współpracy z doradcami ze Związku Miast Polskich.

W trakcie spotkania, w którym obok prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik udział wzięli m.in. wiceprezydent Katarzyna Dzióba, sekretarz Miasta Zabrze Małgorzata Giela, naczelnicy poszczególnych wydziałów UM w Zabrzu, prezes PGBiPH „POCH” Sp. z o.o. w Zabrzu Gabriela Pudlo-Chojnacka, prezes PG DEMEX Sp. z o.o. Zbigniew Barecki, członek zarządu Górnika Zabrze Tomasz Masoń, prezes Kobiecego Klubu Sportowego Górnika Zabrze Agnieszka Pluskota, przedstawiono najważniejsze informacje dot. realizacji w/w projektu. Dzięki funduszom norweskim w Zabrzu powstały m.in.: dwie tężnie, wodny plac zabaw oraz skatepark.

W mieście prowadzone są także ogólnodostępne wydarzenia edukacyjne, takie jak zajęcia plenerowe czy eventy ekologiczne, które szerząc wśród mieszkańców wiedzę i promując dobre praktyki przyczynią się do ochrony tych elementów środowiska, które są nam niezbędne do życia.

Wśród głównych celów projektu „Zabrze – miasto przestrzenią rozwoju” warto wymienić m.in.: poprawę jakości życia w mieście poprzez poprawę potencjału gospodarczego i społecznego miasta, jakości środowiska naturalnego oraz jakości przestrzeni miejskich; poprawę spójności działań i wzrost zaufania mieszkańców do instytucji publicznych, stworzenie standardów nowoczesnego świadczenia usług publicznych oraz poprawę zdolności instytucjonalnych administracji miasta.

Projekt realizowany będzie do 30 kwietnia 2024 r. Całkowite maksymalne koszty kwalifikowalne w ramach projektu wynoszą: 15 328 498,86 zł. Miasto n ich realizację otrzymało dofinansowanie w wysokości  3 371 346,00  euro.

Zapraszamy na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023. www.irforum.pl