Z laboratorium do przemysłu, czyli jak zimna plazma pomaga budować zrównoważony rozwój

Ochrona zasobów wody to jeden z kluczowych celów zrównoważonego rozwoju, który może być realizowany poprzez recykling. Oczyszczenie silnie zanieczyszczonych ścieków zawierających barwniki tak żeby możliwe było ponowne ich wykorzystanie to duże wyzwanie techniczne. Jedną z najbardziej obiecujących metod oczyszczania, która ma potencjał implementacyjny, jest ozonowanie w obecności katalizatora. Tu z pomocą przychodzi zimna plazma. Opracowanie nowych, efektywnych katalizatorów stanowi crux projektu TEX-WATER-REC finansowanego w ramach inicjatywy Norwey Grants.

Dr Bilińska wykorzystując nowatorską technikę zimnej plazmy wytwarza cienkowarstwowe katalizatory naniesione na stałe podłoże o rozbudowanej geometrii. W ten sposób powstają nowoczesne, aktywne nanostrukturalne materiały pokrywające powierzchnię metalowej siatki. Materiały te pełnią rolę katalizatora heterogenicznego w procesie ozonowania, zwiększając efektywność usuwania zanieczyszczeń ze ścieków.

Projekt realizowany jest przy współudziale członków zespołu badawczego prof. dr hab. Jacka Tyczkowskiego posiadających długoletnie doświadczenie w technikach zimnej plazmy. Opracowane rozwiązanie techniczne (reaktor z katalizatorem plazmowym) testowane jest w powiększonej skali w warunkach przemysłowych dzięki kooperacji pomiędzy uczelnią – Politechniką Łódzką a Zakładem Włókienniczym Biliński sp.j. – farbiarnią tekstyliów.