Wyraź swoją kreatywność!

Forum Inteligentnego Rozwoju to uznane na rynku wydarzenie odbywające się co roku pod patronatem kilkudziesięciu instytucji, w tym ministerstw bezpośrednio zaangażowanych w rozwój nauki i gospodarki. Wydarzenie stanowi przestrzeń do bardzo aktywnej dyskusji i indywidualnych spotkań kilkuset branżowych liderów i osób wyznaczających nowe trendy z ekspertami i praktykami w zakresie rozwoju, komercjalizacji i wdrażania na rynek prac powstałych na podstawie inspirujących pomysłów.

W czasie trwania wydarzenia można więc nawiązać relacje z wieloma pionierami konkretnych rozwiązań – produktów i usług, co stanowi wielką szansę na wyjście ze swoimi projektami poza dziedzinę nauki czy branży gospodarczej, której projekty dotyczą – nadając im odpowiedni rozpęd do rozwoju.

Od 2016 r. Laureatami wyróżnienia zostają osoby i organizacje, które realizują innowacyjne projekty, nowatorskie inwestycje. Wykazują się przy tym chęcią otwartej komunikacji, upowszechniania i promocji swoich prac od początkowego etapu aż po wdrożenie na rynek. Robią to, aby uwypuklić wagę prowadzonych projektów dla poprawy życia społeczeństwa i rozwoju gospodarki.

To nagroda dla ludzi inspirujących, dążących do rozwoju osobistego i reprezentowanej organizacji, chcących wpływać na przyszłość, w nowoczesny sposób promując wagę celów swoich projektów.

Organizatorem wyróżnienia jest Centrum Inteligentnego Rozwoju, a Partnerem merytorycznym Nagrody Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju przy Politechnice Śląskiej. Partnerem medialnym i współorganizatorem sekcja tematyczna Rzecz O Innowacjach i Inwestycjach oraz program GoPL.

Zdrowie jest bogactwem społeczeństwa, gwarantującym jego rozwój społeczny i ekonomiczny, ponieważ tylko zdrowe społeczeństwo jest w stanie tworzyć dobra materialne, rozwijać się oraz osiągać odpowiednią długość życia. W tym podejściu uważa się, że zdrowie powinno być podstawowym zasobem jednostki i społeczeństwa jako całości i musi być wspierane poprzez inwestowanie w warunki życia, gdyż chore, zubożałe społeczeństwo nie daje gwarancji ani bezpieczeństwa rozwoju społecznego i ekonomicznego. Pojmowanie zdrowia jako fundamentalnego prawa każdego człowieka daje podstawę do podejmowania działań w kierunku poprawy zdrowia społeczeństwa i jego kształtowania. Nad taką tematyką pochylimy się podczas branżowej sceny przyszłości pn. „Zdrowe społeczeństwo”.

Polski przemysł rolno-spożywczy jest jedną z kluczowych gałęzi gospodarki kraju. Ostatnią dekadę polskiego sektora rolno-spożywczego zdominowała stabilna dynamika rozwojowa a w znacznej mierze za sukcesem polskiego sektora rolno-spożywczego stały firmy z polskim kapitałem. Spośród segmentów branży, najlepiej w okresie eskalacji kryzysu zareagowali wytwórcy żywności trwałej, natomiast eksport polskiej żywności wciąż solidnie rośnie mimo zróżnicowanej koniunktury pomiędzy poszczególnymi rynkami. Nad tymi tematami pochylimy się podczas sceny przyszłości pn. Innowacje w sektorze rolno-spożywczym i leśno-drzewnym.

Inteligentne budownictwo jeszcze niedawno wielu osobom wydawało się tylko abstrakcją, fantazją, rzeczą rodem z filmu lub książki. Dziś zajmuje się przede wszystkim ogrzewaniem, oświetleniem, siecią teleinformatyczną, wentylacją, klimatyzacją. Obecnie dotyczy ono także filtracji powietrza, ochrony mienia oraz życia. Nieodłącznymi elementami są również systemy przeciwpożarowe, alarmowe, pogodowe, monitoring, zarządzanie energią. Tematykę rozwiniemy podczas FIR 2022.

Podczas naszego kongresu odpowiemy na pytanie, czym najlepiej podróżować? Z badań przeprowadzonych przez Europejską Agencję Środowiska wynika ,że podróże koleją są ogólnie najbardziej przyjaznym dla środowiska rodzajem zmotoryzowanego transportu pasażerskiego w Europie – pod względem emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z podróżowaniem samochodem lub samolotem. Co warto podkreślić należy zachęcać do przechodzenia na transport kolejowy i wodny, a jednocześnie zwiększać efektywność wszystkich zmotoryzowanych środków transportu pod względem emisji gazów cieplarnianych.

Fotonika nie jest nowa, to po prostu przesyłanie informacji za pomocą fal elektromagnetycznych – mówią naukowcy. Foton ma „kilka przewag nad elektronem”, m.in. nie ma ładunku magnetycznego. – Ma także zerową masę i występuje w bardzo szerokim przedziale częstotliwościowym, przez to przesyłanie informacji jest nieporównywalnie szybsze niż w przypadku użycia prądu elektrycznego. Czy fotonika zastąpi w przyszłości elektronikę?

Automatyzacja i robotyzacja to potężne i bardzo drogie inwestycje, najczęściej realizowane przez gigantów, które zwracają się po 5 czy nawet 10 latach. Jednak w międzyczasie pozwalają na wzrost produktywności w obszarach, w których są wdrożone. Powoli mikro, małe i średnie firmy również zaczynają przekonywać się do rosnącej roli robotyzacji pracy i procesów. Ile będzie nam potrzeba poczekać na całkowitą automatyzację i robotyzację? Czy w ogóle do tego dojdzie? Podczas naszego wydarzenia nie zabraknie także ekspertów w tej dziedzinie.

W agendzie 7. FIR pojawią się tematy związane z inteligentnymi technologiami morskimi, nowoczesną siecią i technologią informacyjno-komunikacyjną, zaawansowanymi materiałami i nanotechnologiami, a także nową energią OZE dla lepszej przyszłości.

Czy chcesz kreować agendę przyszłorocznego wydarzenia? Zapraszamy do współpracy.

Regulamin forum

FORUM INTELIGENTNEGO ROZWOJU 2021